ΔΕΥ - ΠΑΡ: 9:00 - 15:00
ΣΑΒ-ΚΥΡ κλειστό
+30 27210 22136
τηλέφωνο γραμματειας
Γεωργούλη 8 Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας είναι τα ακόλουθα:

1α. Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια: αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη σχολή.

1β. Για πτυχιούχους εξωτερικού (εκτός Ε.Ε.): πρωτότυπη βεβαίωση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  πτυχίο της αλλοδαπής με πρωτότυπη επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου.

1γ. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε.: πρωτότυπη επίσημη μετάφραση του πτυχίου και απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου.

2.  Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

3. Μία φωτογραφία ταυτότητας

4. Εγγραφή στο Σύλλογο: 100,00 €

5. Συνδρομή έτους: 130,00 €

Επικοινωνία


Γεωργούλη 8, Καλαμάτα 24100
Τηλ.: 27210 22136
Fax: 27210 22538
e-mail: info@odsm.gr

© Copyright 2023 Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων GreatWay

Search